राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अभ्यासासाठी गठीत दांगट समितीचा अहवाल शासनास सादर

aapalinews17.com
1 Min Read

राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या आहे. या अभ्यासगटात काही महत्त्वाचे तथ्य आहेत:

1. अभ्यासाचे उद्दिष्ट:
– या अभ्यासाच्या मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्थेची मूल्यमापने करणे आणि कृषि उत्पादनातील बाजार समित्यांच्या कार्याची मूल्यमापने करणे.
– या अभ्यासात विविध प्रदेशांच्या पर्यायी बाजार व्यवस्था आणि कृषि उत्पादनातील बाजार समित्यांच्या कार्यावर तात्पुरत्या विचार केले गेले आहे.

2. महत्त्वपूर्ण तत्त्वे:
– प्राविधिक समाधान: अभ्यासात तात्पुरत्या तांत्रिक समाधान नविन प्रणाल्यांचा विचार केला आहे आणि त्यांना प्रस्तुत करण्यात आले आहे.
– व्यापारी विचार: विविध व्यापारी प्रदेशांच्या पर्यायी बाजार व्यवस्था आणि त्यांच्या कृषि उत्पादनातील बाजार समित्यांच्या कार्याची विचार केली गेली आहे.

3. अभ्यासाचे फल:
– अहवाल: या अभ्यासगटात तात्पुरत्या महत्त्वाच्या तथ्यांचे अहवाल आहेत, ज्यांना अभ्यासाच्या मूल्यमापने आणि बाजार समित्यांच्या कार्यावर मदत करते.

या अभ्यासगटाचे शासनाने सादर केलेले अहवाल राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्थेच्या सुधारणेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते आणि कृषि उत्पादनाच्या बाजार समित्यांना त्यांच्या कार्यात मदत करते.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
× How can I help you?