मुंबादेवी, महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकासासाठी २८० कोटी;जगन्नाथ शंकरशेठ स्मारकासाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी

aapalinews17.com
2 Min Read

मुंबईतील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. यामध्ये मुंबादेवी आणि महालक्ष्मी मंदिर परिसराच्या विकासासाठी २८० कोटी रुपये आणि जगन्नाथ शंकरशेठ स्मारकासाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी समाविष्ट आहे. या निधीच्या माध्यमातून विविध विकासकामे केली जाणार आहेत ज्यामुळे या स्थळांचे संरक्षण, संवर्धन आणि पर्यटनवृद्धी साध्य होईल.

 मुंबादेवी आणि महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकास (२८० कोटी रुपये)

1. मंदिर परिसराचा सुशोभिकरण: मंदिर परिसराची साफसफाई, सौंदर्यवर्धन आणि सुशोभिकरणाचे काम केले जाईल.
2. रस्ते आणि पायाभूत सुविधा: मंदिर परिसरातील रस्ते, पदपथ, आणि पायाभूत सुविधांची सुधारणा केली जाईल.
3. पर्यटक सुविधा: मंदिर परिसरात पर्यटकांसाठी आधुनिक आणि आरामदायक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, जसे की विश्रामगृह, शौचालये, आणि पीनेच्या पाण्याच्या सुविधा.
4. सुरक्षा उपाययोजना: मंदिर परिसरातील सुरक्षा वाढवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा कर्मचारी, आणि इतर उपाययोजना करण्यात येतील.
5. पार्किंग सुविधा: मंदिराच्या आसपासच्या परिसरात पार्किंगची व्यवस्था केली जाईल जेणेकरून पर्यटकांना पार्किंगसाठी अडचण येणार नाही.

 जगन्नाथ शंकरशेठ स्मारक विकास (३५ कोटी रुपये)

1. स्मारकाचे संरक्षक आणि संवर्धन: स्मारकाची दुरुस्ती, देखभाल, आणि संवर्धन करण्यात येईल.
2. स्मारकाचे सुशोभिकरण: स्मारक परिसराची साफसफाई, सौंदर्यवर्धन, आणि सुशोभिकरणाचे काम केले जाईल.
3. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम: स्मारक परिसरात शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल, ज्यामुळे येथील वारसा आणि इतिहास जपला जाईल.
4. पर्यटकांसाठी सुविधा: स्मारक परिसरात पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, जसे की माहिती केंद्र, विश्रामगृह, आणि शौचालये.

या निधीच्या माध्यमातून मुंबादेवी, महालक्ष्मी मंदिर परिसर, आणि जगन्नाथ शंकरशेठ स्मारक यांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे होणार आहेत. यामुळे या स्थळांचे संरक्षण, संवर्धन, आणि पर्यटनवृद्धी होईल, ज्याचा परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही होईल. तसेच, या स्थळांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व जपण्यासाठीही हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

Share This Article
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
× How can I help you?